Wyświetlam 1 - 10 z 34 notek

Bez tytułu

 • Napisane 23 czerwca 2013 o 15:21

Bez tytułu

 • Napisane 26 maja 2013 o 20:53

Bez tytułu

 • Napisane 26 maja 2013 o 20:52

Bez tytułu

 • Napisane 26 maja 2013 o 20:52

Bez tytułu

 • Napisane 26 maja 2013 o 20:51

Bez tytułu

 • Napisane 26 maja 2013 o 20:50

Tłumaczenie ‚Let’s try’

 • Napisane 26 maja 2013 o 20:47

Nie łam mi serca, nim ci go nie oddam.
Nie odmawiaj, nim cię o to nie poproszę.
Nie mów, że to nie dla nas,
Póki nie spróbujesz, bo
Jest zbyt wiele do stracenia
Jeśli się mylisz.

Czuję, jak coś się dzieje
I chcę to ujrzeć, nim zniknie.
Jeśli to coś między nami jest prawdziwe
Powinniśmy oboje otworzyć swe serca…
Wiesz co mam na myśli?
Jest tak wiele możliwości, ale co z tego?

Dlaczego mielibyśmy się nie odważyć?
Jest tak wiele do zyskania, jeśli nam się uda.
Więc po prostu mi zaufaj i podaj swą dłoń.
Jeśli się zgodzisz, pozostanę tu na zawsze.
Nie mów mi tego,
Że musisz iść swoją własną drogą…

‚Let’s try’

 • Napisane 26 maja 2013 o 20:43

Don’t brake my heart before I’ll give it to you.
Don’t refuse me before I’ll please you.
Don’t say that is not for us
Before you don’t try, coz
It’s too much to loose
If you wrong choose.

I’m feeling like something is happening.
And want to see it before it disappear.
If this something between us is real
We should both open our hearts…
You know, what I mean?
It’s so many possibilities, but who care?

Why just don’t to dare?
There’s so much to gain if we succed.
So just trust me and give me your hand.
If you agree, I’ll here for always stay.
Don’t say me that,
That you gotta your own way…

Tłumaczenie ‚Rain’

 • Napisane 8 kwietnia 2013 o 15:59

Wołam Twe imię
Choć nikt mi nie odpowiada

Marzę, że mogłabym skraść Ci ten jeden pocałunek i zapomnieć o bólu
Ale zamiast tego wciąż wędruję samotnie w deszczu.

Jesteś tym, co nadaje i odbiera sens memu życiu.
Wspomnienia o Tobie kompletnie zrujnowały mój umysł.

Chciałabym spojrzeć Ci w oczy i zasmakować Twych ust
Ale jedyne, co czuję, to deszczowy pocałunek łez

I już czuję Twój oddech na mej twarzy
Choć tak naprawdę to tylko podmuch wiatru

Powiedz, co mam zrobić, byś mnie dostrzegł?
Jak mam Ci powiedzieć o sowich uczuciach?

Wiem, że spacer w deszczu może być tak romantyczny i zabawny
Ale chciałabym po prostu za chmurami ujrzeć w końcu słońce…

‚Rain’

 • Napisane 8 kwietnia 2013 o 15:53

I’m calling your name
But nobody answer me

I wish i could steal you one kiss and forget about a pain
But instead of it i’m still wandering alone in the rain.

You’re what gives and receives sens of my life
Memory about you completely destroyed my mind

I’d like to look in your eyes and taste your lips
But only think i can feel is rainy kiss of tears

And i already feel your breath on my face
Though is just really a gust of wind..

Tell me what should I do to make you see me?
How can I tell you about my feelings?

I know that a walk in the rain can be so romantic and fun
But i just wanna finally see behinds the clouds a sun…


 • RSS